II. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi

ENDÜSTRİ 4.0 SÜRECİ MUTLAK SURETTE “EĞİTİM VE İNSAN” ODAKLI YÖNETİLMELİ 

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege Yönetim Danışmanları Derneği işbirliğiyle düzenlenen
“II. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi” iş dünyasını bir araya getirdi. 

“Endüstri 4.0 Sürecinde Dijital Yazılım ve Genetik Yazılımın Yönetişimi” başlığıyla
düzenlenen “II. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi”nde dijitalleşen kurumlarda
sürdürülebilirliğin sağlanması ve endüstri 4.0 sürecinin etkili yönetilebilmesi için
merkezine “insan” ve “eğitim” konularını alması gerektiği vurgulandı.
Ege Yönetim Danışmanları Derneği Başkan Vekili Aylin Onart, endüstri 4.0
kavramının ilk kez ortaya atıldığı günden bu yana dünyada yaşanan gelişmeleri
ortaya koyarak, Türkiye’de sürecin insan odaklı ve eğitimin ivedilikle bu yönde
reforme edilmesi ile yürütülmesi gerektiğinin önemine değindi.      

Ege Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Çirişoğlu da
sanayi 4.0’ın uygulama kısmının çok önemli olduğunu anlatarak,
“Dünyada başarılı olmuş modelleri alıp, ülkemizde uygulayarak doğru yolu bulacağız.
En son model araçları makineleri getirebilirsiniz ama unutmayın ki
bu makineleri kullanacak insan aklına ihtiyaç olacak” diye konuştu. 

Endüstri 4.0 sürecinin uzun bir yolculuk olduğunu ve geride kalmadan sürecin takibini
yapabilmenin önemine işaret eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar
; “Dijital altyapımızı bu yönde geliştirebiliriz.
Süreçlerimizi dijitalleştirerek birbiri ile bağlantısını sağlayabiliriz. Adım adım, faz faz
bunları yapabiliriz. Belki ilk başta maliyetli gibi gelecektir ama orta ve uzun vadede
kazanılan zaman, maliyete de, işin hatasız yapılmasına da yansıyacaktır.
Biz sanayi 4.0’ın, Eğitim 4.0 ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz.
Bunun için de eğitim sistemimizin sanayi 4.0’ın altyapısını sağlayacak şekilde
yeniden düzenlenmesini, ilkokullarımızdan başlamak üzere kodlama eğitiminin
zorunlu olmasını, geleceğin mesleklerine yönelik bölümlerin açılmasını, atıl bölümlerin
kapanmasını uzun bir süredir talep ediyoruz. Gerçekleşene kadar da talep etmeye
devam edeceğiz.” dedi. 

Ender Yorgancılar, “Yönetim Danışmanlığı neden önemli? Çünkü ben her şeyi bilemeyebilirim.
Ancak etrafımda bana bilmediklerimi anlatan ya da yanlışlarımı söyleyen birilerinin olması
gerekir. Birisine sormanın öğrenmenin kimseye zararı yok. Transfer edilmeyen bilginin de
kimseye faydası yok" diyerek yönetim danışmanlığı mesleğinin önemine vurgu yaptı. 

“Sürdürülebilirlik İçin Robotlar ve İnsan Kaynakları Yönetişimi”,
“Dijitalleşen Kurumlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluktan Kurum İtibarına Giden Yol”,
Sürdürülebilirlik İçin Veri İşleme ve Yönetimi” başlıklı 3 ayrı oturumun ilkinde
“Dijitalleşme Sürecinde Yeniden Tanımlanan Yetenek Yönetimi ve Kurum DNA’sına Etkisi”
ile “Dijital Yönetişim ve Egosistemden Ekosisteme Liderliğin Yeni Kodları” konuları ele alındı. 

Stackpole International İnsan Kaynakları Müdürü Başak Ertaş, dijitalleşme sürecinde
yetenek yönetiminin uygulama adımlarını ele aldı, insan kaynakları olarak işe alım süreçlerinde
önümüzdeki dönemde yaşanacak değişiklikleri geçmişten günümüze örneklemelerle anlattı. 

Schneider Electric İnsan Kaynakları Müdürü Yasemin Akbey ise teknolojinin her an
her yerde ve herkes tarafından ulaşılabilir olmasının önemine dikkat çekerek, endüstri 4.0’daki
en büyük mücadelenin teknoloji değil, liderlik olduğunu vurguladı. Dijital dönüşümde liderliğin
ulaşacağı seviyeyi ve 2025’te geçerli olacak liderlik özelliklerini paylaştı. 

Dijitalleşen Kurumlarda Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinden
Kurum İtibarına Giden Yol
konusunu ele alan MultinetUP Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş
ve Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanı Aylin Onart, kurumların değeri finansal performansla
ölçülürken, günümüzde kurumların artık sürdürülebilir başarı listesinde yer alabilmek için
yarıştıklarının altını çizdi.  

Kurumsal sürdürülebilirliğin en temel parçalarından biri olan kurumsal sosyal sorumluluk
projelerinin bugün itibarıyla geldiği noktayı özetleyen ve gelişim sürecini hayata geçirilen
projeler üzerinden anlatan Selen Kocabaş, kurumsal sosyal sorumluluğun bir adım ötesi olan
ortak değer yaratma CSV konseptine vurgu yaptı ve sürecin artık bu noktaya taşındığını belirtti.
CEO’ların kurumsal sosyal sorumluluk konusuna yaklaşımını 40’ın üzerinde sektörden
541 CEO’yla yapılan araştırma sonuçlarından rakamlar paylaşarak ortaya koyan Aylin Onart,
CEO’ların kurum itibarı yönetilirken kurumsal sosyal sorumluluk konularının mutlaka devreye
girmesi yönünde görüş bildirdiklerini kaydetti. CSR’den CSV’ye geçişte ortak değer yaratma
konusunda içinde yer aldığı projelerden örnekler veren Selen Kocabaş ve
Amerika’da bu konuda hayata geçirilen uygulamaları paylaşan Aylin Onart, dijitalleşmenin
bu sürece etkilerini de değerlendirdi. 

Son oturumda ise kurumların bu süreçte yatırım yapması gereken bir diğer önemli konulardan
veri işleme ve yönetimi ele alınırken, DataLabTR Veri Analisti Fatma Çınar, dijitalin
iş modellerini ortaya koymanın ve operasyon modellerini güçlendirmenin üzerinde dururken,
veri bilimciler ve analizlerle veri işleme sürecinin olmazsa olmaz yönlerini anlattı.
Hugo Boss Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi Erkut Ekinci’nin üretimde dijitalleşme
uygulamalarını yapılan çalışmalar üzerinden özetlemesi ve veri bilimi süreçlerini
anlatmasıyla zirve sona erdi.

II. Yönetim Danışmanlığı Zirvesi'nin fotoğrafları için tıklayınız.

Aylin Onart'ın açılış konuşması için tıklayınız.

 

^ Sayfa Başına Dön